Iklan
Iklan

Jawaban:

a.tetenger=pituduh

b.ngrembaka=ngembakake

c.sigra=cepet

d.dedunung=asalae/panggonanne/uripe

Penjelasan:

maaf ya kalo ada yang salah

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

tolong dijawab ya kak plisssssss​
Jawab sing merenah ! 1. Sebutkeun 2 tempat pemiaraan susu sapi di kabupaten Bandung..... 2. Sato anu sok dipake narik delman ngarana..... 3. Meong.... … ..dipake lambang Persib 4. Anak kuda ngarana.... 5. Sato anu ceulina gede Jeung tulalean ngarana.... 6. Ngaran tempat ngajaga Sato supaya teu musnah disebut.... 7. Miara japati Mun hiji mah sok kabur kudu sa..... 8. Embe Jeung sapi kadaharanana.... 9. Sato anu dikenal asalna ti Garut nyeta......anu tandukna ranggaek 10. Sato anu Aya di ujung kulon Banten ,anu dijaga kapunahannana nyeta.... Kalau ada kesulitan menjawabnya cari Nara sumber orang sunda​
3 Crah agawe bubrah rukun agawe santosa guyub rukun kaya sapu sada Dadine paragrap: ​
3 لیا Crah agawe bubrah rukun agawe santosa guyub rukun kaya sapu sada Dadine paragrap: Suwasana​
jenis objek wisata sing ana Ning Indramayu wujuda atau tempatnya Ning Endi bae?​
cuma 1 pertanyaan bahasa sunda 1.Ngaran lain tina Cing Ciripit nyaèta …..
Ukara-ukara ing ngisor iki ucapna kanthi lafal kang cetha lan wirama kang trep. Aksara jawa​
Gawea pitakon saka teks, para siswa bisa migunake kolom ing ngisor iki kaya tuladhane! Banjur padha golek kanca kanggo pasangan takon tinakonan. Yen k … ancamu ngajokake pitakonan, kowe sing wangsulan. Yen kowe ngajokake pitakonan, kancamu genti mangsuli. Gatekna yen kancamu maju ana ngarep kelas! 2-10 pliss jawab dgn betoll kak​
hai kakak bantu jawab boleh gak? itu yang B nomer H lanjutannya Wijayandanu​
bahasa dayaknya lomba ​