Iklan
Iklan

Dasanamane rahayu?   slamet

Dasanamane yuda?  perang

Dasanamane narendra? Ratu

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

Ora ana kanggo gan pamanehonan pongarep sekolahan ing ngarep regol sekolahan wisation energlan ibu yasinta guru basa jawa, sapernyata sara siswa ang2. … Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor ik kanthi benert1) anggone mangkat sekolah sinta kepriye?wangsulan2) bu handaya lagi ngapa?wangsulan3) apa kang ditindakake sinta nalika liwat ngarepe bu handayawangsulan4) sinta arep nglancangi sapa?wangsulan5) apa kang ditindakake sinta nalika kepethuk kanca-kancanwangsulan​.
1. Alam indonesia kang endah iki kudu ditresnani,dijaga, lan dilestarekake. Rasa tresna marang. iki kudu tansah dituwuhake marangsakabehe warga. supay … a alamindonesia lestari dadi paru-paruning donyakang migunani marang sakabehing. nganti tumeka ing tembe. bumi pertiwi; masyarakat; makhluk. ​.
Rek. Lampu mah engke bae lamun geus maghrib ayeuna mah caang keneh​.
Ukara ing ngisor iki owahana Dadi ukara andharan bocah-bocah krungu lawak Kartolo pada ngguyu kepingkel pingkel​.
Masyarakat tionghoa Jawa Lan komunitas etnis liane Melu nindakake acara Grebeg Sudiro sing dadi acara tahunan kango kutha​.
1. Pek pilarian ku hidep kecap anteuran di internet. 2. Jieun 5 kalimah nganggo kecap anteuran. 3. Analisis tiap kecapna nganggo aturan anu aya dina … materi.
Tembung ngelmu kang murwani pupuh pocung kasebut apa karepe?
3. Alangan apa wae kang diadhepi Anoman minangka dutane Rama? 4. Kepriye ature Anoman marang Dewi Sinta sawise ketemu? ​.
Rumpaka kawih "es lilin" kagolong kana wangun sisindiran naon?​.
Nalika kautus dening raden ramawijaya ,lampahipun anoman nemahi pambengan ingkang matumpa-tumpa. Temug pambengan nunggal teges karo tembung. *.