Iklan
Iklan

Jawaban:

Nama gunung yang ada di pulau sulawesi :

Gunung latimojong

Gunung simbolong

Gunung tolangi

Gunung lompobattang

Gunung bawakaraeng

Gunung bulubaria

Gunung singgang

Gunung sesean

Gunung tondongkarambu

Gunung bulusaraung

Buntu puang

Gunung sikolong

Gunung kabentonu

Gunung tolangi

Gunung rantekambola

Puncak rantemario

Gunung bambapuang

Gunung coppo tille

Gunung bulu saukang

Gunung singki

Gunung buttu kabobong

Gunung kandora

Gunung tondongkarambu

Nama sungai di pulau sulawesi :

Sungai buol

Sungai maraju

Sungai labandia

Sungai bila

Sungai saddang

Sungai maraleng

Sungai toili

Sungai poso

Sungai nimangan

Sungai pororosen

Sungai sangkup

Sungai peleang

Sungai kosibidian

Sungai watumakale

Sungai mesup

Sungai bangka

Sungai batui

Sungai tangkok

Sungai walanae

Sungai karama

Sungai girirang

Sungai bulucenrana

Sungai ulkuli

Sungai konoweha

Sungai lasolo

Sungai sampolawa

Sungai ayong

pembahasan:

Pulau sulawesi merupakan pulau terbesar ke empat di Indonesia serta pulau terbesar ke sebelas di dunia. Pulau sulawesi memiliki luas wilayah mencapai 180.681 km^2. Dari luas wilayah tersebut, pulau sulawesi terdiri dari 6 provinsi diantaranya :

Sulawesi tengah dengan ibukota palu

Sulawesi utara dengan ibukota manado

Sulawesi barat dengan ibukota mamuju

Sulawesi tenggara dengan ibukota kendari

Sulawesi selatan dengan ibukota makassar

Gorontalo dengan ibukota gorontalo

Secara geografis pulau sulawesi memiliki batasan dengan wilayah lainnya diantaranya :

Barat : Selat makassar

Timur : Laut maluku

Selatan : Laut flores

Utara : Laut sulawesi

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

sesorah menehi piwulang ditindakake dening​
cara nulis aksara jawa "aisyah syazila azmi"plss jgn ngincer point​
Latihan I Ayeuna hidep jeung babaturan sakelompok sawalakeun pananya- pananya ieu di handap, tuluy jawab! 1. Dübaratkeun naon nagara Republik Indonési … a dina téks di luhur? 2. Terangkeun kaayaan nagara Republik Indonésia ditilik tina basana! 3. Terangkeun kaayaan nagara Républik Indonésia ditilik tina sélér bangsana! 4 Nagara Indonésia téh beunghar, j��ntrékeun kumaha beungharna! 5. Naon sababna Indonésia téh disebut nagara anu majemuk? & Saperti kaungel dina Pembukaan UUD 1945, naon baé tujuan nagara Indonésia téh? 7. Kumaha akibatna upama "akar" hiji sélér bangsa garing? & Terangkeun anu dimaksud kabhinekaan dina téks di luhur? 9. Tuliskeun tilu sikep anu kudu dipilampah dina kahirupan sapopoé dina ngajaga wewegna NKRI! 10. Unggal seler bangsa miboga kaunggulan jeung kahéngkéran masing-masing. Kumaha sikep hidep ngeunaan hal éta?​
Dadosaken basa krama ingkang leres:1. Aku arep teka ing umahe simbah merga simbah isih lara2. Sikilku krasa lara amarga lubar mlayu adoh​
tabhâligghå 1. Assré 2. Ana'na 3. Bengko 4. Endhâ tabhâligghå: tabhåligghå: tabhâligghå: tabhâligghâ: 5. Kateppa'an tabhâligghâ: 6. Katon tabhâligghâ: … 7. Paman tabhâligghâ: 8. Senneng tabhâligghâ: 9. Semma'na tabhâligghâ: 10. tarétan tabhâligghâ:​
Gawea tuladha tembang kinanthi kang surasane "mulat sarira hangrasa wani" nganggo basamu dewe.
ing pungkasane crita baratayudha lelakone gathutkaca yaiku Jawab Yg Bnr​
1. Api bahaya sai dapok tembul ki pulan bela di tebang hulun 2. Api manfaatni pelestaghian tetembuhan guwai Jiwan ghik manusia
1.Khuril Aini khanania2.khuril Aini Nabilatulislah dgn aksara Jawa,bantu oy​
Geneya wadya Pandawa panas atine? ​