Iklan
Iklan

Jawaban:

  • Unsur intrinsik dalam cerita rakyat meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, serta amanat. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat Dara Buak.

Penjelasan:

SEMOGA BERMANFAAT YA

Iklan
Iklan

Jawaban:

•tema

•tokoh

•penokohan

•latar

•alur

•amanat

Penjelasan:

jadikan jawaban terbaik

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

Cutatan carpon di luhur nuduhkeun yen ngadukeun domba mang rupa. a. Pagawean sapopoe b. Kalakuan kurang hade c. Kalangenan barudak d. Gangguan kana … ibadah.
Karan surabaya. Sawise kowaca, coba garapen perangane crita kan tuladha ing ndhuwur! katrangan perangane wacan tema paraga latar panggonan latar wektu … amanat asal usul ​.
Suwung blung basa ngoko basa padinan basa ngoko​.
Ngaran Kaulinan. Pakakas sarta cara maenna. Ngaran Kaulinan. Pakakas sarta cara maennaPake bahasa Sunda!!​.
A. Wacanen geguritan ing ngisor iki kanthi premati! surabaya satleraman wiwit gagat raina nganti angsluping surya, gumerenge swara mesin kaya-kaya tan … pa kendhat, mesin pabrik, mesin motor, mesin kapal mabur, lan kapal ing segara. Uwong kaya-kaya ora tau turu kabeh sarwa gupuh playune mobil ing ratan banter-banteran, sing nyepedah kebut-kebutan, semono uga kang lumaku padha uber-uberan, apa ta kang diuber? kapethik saka: nguri-uri basa jawa sd kelas 4 b. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki ! 1. Apa irah-irahane geguritan ning dhuwur ? shoabasa sătleraman. 2. Apa kang tansah keprungu, kang kaya-kaya tanpa ana lerene?. Mesin pabrik matar kapalmabuc 3. Kepriye miturut panemumu kutha surabaya iku? 4. Mesin apa bae sing tansah gumereng iku? 5. Kepriye polahe kang mlayokake mobil ing rattan?​.
teks deskripsi simpang lima gumul dengan menggunakan bahasa jawa​
1. Gegancangan tegese Ukarane:. 2. Kasep tegese Ukarane:. 3. Perduli tegese Ukarane:. 4. Kesusu tegese Ukarane: 5. Regol tegese. Ukarane:. ​.
supaya awake tetep sehat,mula kudu sregep​
Numutkeun pupujian di luhur, kauntungan salat berjamaah aya...a. duab. tiluc. opatd. lima​
membuat cerita liburan sekolah di rumah saja minimal 1 lembar b. jawa​