Iklan
Iklan

Penjelasan:

Pariwara utawa iklan yaiku kegiatan menehi informasi bab barang lan jasa sing migunaake media massa online utawa offline.

  • winnarsih547
    makasihh<3

Iklan
Iklan

Pariwara utawa iklan yaiku kegiatan menehi informasi bab barang lan jasa sing migunaake media massa online utawa offline.<3

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

3. Ukara Miturut Isine Kejaba ukara tanduk lan ukara tanggap, kanggo ngeling-eling pasinaonmu sadurunge babagan ukara uga bisa kapilah adhedhasar isin … e. Adhedhasar isine, jinise ukara maneka warna, kaya ta: ukara andharan/ pawarta, ukara pitakon, ukara pakon, ukara panguwuh, ukara sambawa, lan ukara pamenging. Gladhen: Kanggo nyinaoni babagan jinise ukara miturut isine, tindakna pakaryan iki! 1) Gawea ukara andharan 5 wae! 2) Gawea ukara pitakon 5 wae! 3) Gawea ukara pakon 5 wae! 4) Gawea ukara panguwuh 5 wae! 5) Gawea ukara sambawa 5 wae! 6) Gawea ukara pamenging 5 wae!​
Tuliskan masing-masing 5 kalimah tanya sareng kalimah panyeluk
Tulis aksara simalungun :1. Balong2. Halau3. Jabu4. Bubu5. Ilah6. Inang7. Eta8. Oto9. Ngahis10. Angalou​
TOLONG BUATKAN GEGURITAN BAHASA JAWA DENGAN AWALAN HURUF B.R.Y.A.N.A.R.B.I.A.L.P.I.A.N.S.Y.A.H TEMA BEBAS​
makna ukiran awan Jawadan awan semayang​
-geneya pusere gathutkaca ora bisa dikethok dening apa wae?-sapa sing saguh ngethok pusere gathutkaca?-apa kagunaane caping basunanda?-apa aran ajine … gathutkaca?-apa perane gathutkaca ing perang bharatayuda?-geneya ing perang bharatayuda akeh prajurit sing tewas dening gathutkaca?-andharna apa sebab e karna bisa merjaya gathutkaca kang sekti madraguna?-apa piweling para papundhen dening gathutkaca?​
Tembung andhahan sing nganggo panambang (5)
lain ikan lain .....​
Buatlah teks narasi di lingkungan rumah(B.JAWA)​
pitdhato kanthi cara maca teks/naskah diaranimohon bantuannya teman teman besok dikumpulkan​