Iklan
Iklan

Jawaban:

A.Cangkriman Wancahan

Penjelasan:

di lks banyak penjelasan nya. jangan lupa dibaca.

Iklan
Iklan

Cangkriman kang wujud ukara utawa bedhekan wantah diarani Cangkriman Wancahan

Pembahasan

CANGKRIMAN

Cangkriman iku unen-unen sing kudu dibedhek (dibatang). Mula cangkriman diarani uga bedhekan.

Tuladha Cangkriman Wancah

  1. Pak boletus : tepak kebo lelene satus
  2. Burnaskopen :bubur panas kokopen
  3. Pindhang kileng : sapi nang kandhang, sikil mentheleng
  4. Wiwa wite,lesbo: uwi dawa wite, tales amba godhonge, karwa pakenge, cikar dawa tipake
  5. Pak lawa : tepak ula dawa
  6. Bot ginawa entheng, : klobot ginawa entheng, gentheng theng ginawa bot
  7. Nasgithel ginawa abot : panas, legi, kenthel.
Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

"Pencemaran Ing DAS Kali Brantas"Kahanan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Brantas wiwit saka hulu nganti hilir saya nguwatirake. Karusakan ing sada wan … e kali Brantas kang kalebu kali utama ing Jawa Timur kasebut bisa ngancam panguripan 14 juta warga Jawa Timur. Pratelan iki dicathet dening sawijining Organisasi Pencinta Lingkungan "Sahabat Sungai Indonesia" sadurunge nindakake paneliten ing kali Brantas saka Malang nganti tekan Surabaya ing dina Setu, 13 April 2013. Kegiyatan nyusur kali Brantas kang sasuwene 6 dina nganti tanggal 18 April 2013 kasebut ditindakake ing sadawane kali wiwit ing banyu ganti tekan dharatan ing sakiwatengene kali.Kegiyatan nyusur kali iki kanggo ngematake kahanane banyu kali lan resepane ing sakiwatengene kali "Para Sahabat Sungai Indonesia" nindakake paneliten iki kanthi ancas kanggo mangerteni kahanane banyu lan kerusakan-kerusakan lingkungan ing sadawane DAS kali Brantas. Saka paneliten sing wis ditindakake "Sahabat Sungai Indonesia", pranyata akeh sumber banyu kang ilang saka Daerah Aliran Sungai. "Kahanan DAS Brantas saya nguwatirake wiwit saka hulu nganti tekan hilir. Ing tlatah hulu yaiku ing Kutha Batu kecathet saya akeh sumber banyu kang ilang amarga digawe sumber irigasi lan bahan baku banyu ngombe kemasan. Ing tengah lan ing hilir wis dicemari dening limbah industri." Mangkono pangendikane koordinator Sahabat Sungai Indonesia, Catur Nusantara ing Malang waktu kepungkur. Manut Mas Catur, ing tlatah tangke pan banyu DAS kali Brantas (Gunung Wilis, Arjuna, Kelud, Welirang lan Semerukulon) wiwit taun 1998 - 2007 wis akeh kelangan sumber-sumber banyu. Saka 421 titik sumber banyu sadurunge, saiki mung kari 221 sumber banyu.Ing kutha Batu kang dadi kawasan hulu saka kali Brantas sumber-sumber banyune mung kari sethithik. Cacahe kari nyisakake 58 sumber banyu saka 111 sumber banyu kang ana sadurunge. "Yen sumber banyu kanggo ngombe lan irigasi terus kekikis, mula masyarakat bakal kangelan anggone golek banyu. Suwe-suwe masyarakat bakal tuku kanggo bisa oleh banyu, lan iki musibah," mangkono andharane Mas Catur. Saliyane babagan sumber banyu lan resepane, Mas Catur ngandharake menawa DAS kali Brantas uga nandhang pencemaran kang mrihatinake banget. Ora munbg limbah pomahan wae sing gawe pencemaran, ananging uga limbah industri kang mapan ing sadawane Kali Brantas. Sahabat Sungai Indonesia nyathet menawa ana 1.054 pabrik ing sadawane kali Brantas, 40 saka pabrik kasebut nduweni potensi ndadekake Kali Brantas tercemar amarga nduweni kapasitas limbah 330 ton saben dinane.Gawea dudutan (kesimpulan) teks "Pencemaran Ing DAS Kali Brantas" manut pituduh in dhuwur...kak tolong bantu jawab​
tolong bantu yang bisa bahasa jawa ya..soal terlampirjawab dengan sungguh² dan berikan sedikit penjelasan.​
kak tolong bantuin,soalnya besok senin harus dikumpulkan ​
jelaskeun makna salapan rawayan​
dadekko aksara latin ​
dadekko dadi aksara latin​
jelaskan teknologi apa saja yang ada di sungai Rokan Hilir !​
jelaskan bahasa apa saja yang ada di sungai Rokan Hilir !​
Raja Ali Haji mensyaratkan seseorang yang disebut beradab dan sopan harus mengetahui ilmu wa al-kalam. Unsur dari ilmu wa al-kalam tersebut adalah kec … ualia. doa selamatb. al himmatc. al mudarasahd. al muhafazat​
jelaskan teknologi yang ada di sungai Rokan Hilir !!​